Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
133 posty 938 komentarzy

Without movement, there is no life.

Witkacy - " Czysta forma " " FreeDom " " Free Energy " " Freeman on the Land " "World Freeman Society " "Lawful Rebellion "

Mobilizacja Idziemy na Wojnę

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

– rodzina je trawę i mieszka pod mostem .. Powszechna mobilizacja? Co musisz wiedzieć o mobilizacji?

facet.WP.PL | dodane 2014-03-14 (12:54)

(miziaforum.wordpress.com/2014/03/15/mobilizacja-idziemy-na-wojne-rodzina-je-trawe-i-mieszka-pod-mostem/ )

 "Ostatni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w 2008 roku. Likwidację zasadniczej służby wojskowej dla wszystkich młodych mężczyzn uzasadniano przede wszystkim, koniecznością skupienia się na armii zawodowej – argumentowano, że w nowoczesnym świecie to właśnie poziom armii zawodowej stanowi o potencjale obronnym danego państwa.

Tym niemniej likwidacja poboru sprawiła, że ci, którzy uniknęli wzięcia “w kamasze”, nie mają zielonego pojęcia o wojsku, a często nawet nie mieli w rękach broni (nie mówiąc już o strzelaniu). A brak przeszkolenia wojskowego wcale nie wyklucza wcielenia do armii w ramach powszechnej mobilizacji. Zatem co nas może czekać?

Kryteria mobilizacji

Jeśli masz powyżej 18 lat, ale jeszcze nie przekroczyłeś lat 50 (60, jeśli masz stopień oficerski lub podoficerski), możesz zostać zmobilizowany. Żołnierze rezerwy w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny automatycznie przechodzą do służby czynnej. Szczegóły zaciągu określa Minister Obrony Narodowej. Niezdatność do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia może stwierdzić jedynie wojskowa komisja lekarska – wtedy należy zgłosić się do miejscowej komendy uzupełnień. Oczywiście nie dotyczy to osób trwale uznanych za niezdolnych do służby wojskowej. Na front nie pójdą także posłowie, senatorowie i radni, a także osoby zajmujące stanowiska kluczowe dla bezpieczeństwa państwa (np. w spółkach skarbu państwa). Do wojska nie są wcielani również funkcjonariusze policji, Służby Więziennej itd. Duchowni, słuchacze seminariów oraz zakonnicy mogą pełnić jedynie funkcję kapelanów oraz służyć w jednostkach sanitarnych i obronie cywilnej.

Bezpłatny urlop na froncie

Pracodawca nie może zwolnić cię ze stanowiska. Nie masz tego przywileju, jeśli w twojej umowie zapisano możliwość rozwiązania jej bez okresu wypowiedzenia z twojej winy. Umowa o pracę na czas określony wygasa samoistnie. Dopóki jesteś zmobilizowany, nie można również zwolnić twojej żony – chyba że z jej winy lub w przypadku upadłości bądź likwidacji firmy.

Warunki finansowe

Od momentu mobilizacji wojsko ma obowiązek zapewnić ci wikt i opierunek, a także wypłacać żołd – aktualnie maksymalna stawka wypłacana podczas ćwiczeń wynosi 150 zł, lepiej na nią nie licz. Jeśli zostaniesz uznany za tzw. jedynego żywiciela rodziny, możesz uzyskać dodatkowy zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie danych z grudnia roku poprzedniego – oczywiście, jeśli zarobki członków rodziny, wobec których masz obowiązek utrzymania, nie przekroczą odpowiedniej kwoty. Ta natomiast jest śmiesznie niska – wystarczy, by twoja żona, dzieci i rodzice mieli łączny dochód powyżej płacy minimalnej.

Kredyt na koszt państwa?

Jeśli jesteś jedynym żywicielem rodziny, na twój wniosek stosowny organ może rozpatrzyć pokrycie bieżących opłat mieszkaniowych (np. czynszu), a nawet zawieszenie spłaty kredytu czy pożyczki (o ile w umowie z bankiem są stosowne zapisy).

Odpowiedzialność karna

Jeśli mimo otrzymania karty mobilizacyjnej nie stawisz się w określonym terminie i miejscu, podlegasz karze pozbawienia wolności w wymiarze od dwóch lat wzwyż. Lepiej zatem dokładnie przeczytać dane na karcie i wyjechać do punktu mobilizacyjnego z dużym zapasem czasu. Jeśli nagminnie nie zgłaszasz się, wprowadzasz w błąd właściwe organy itp. a także umyślnie wyjeżdżasz za granicę mimo mobilizacji, możesz trafić za kratki na co najmniej 5 lat. To samo spotka cię, jeśli “pomożesz” swojemu koledze w oszukaniu wojskowej komisji lekarskiej, np. powodując u niego dyskwalifikującą kontuzję.

Na koniec dodajmy, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji i faktu, że dla większości zmobilizowanych zderzenie z wojskową i wojenną rzeczywistością byłoby niezwykle brutalne. Jeden z “dowcipnych” polityków SLD pozwolił sobie nawet na żarty, że osoby bez przygotowania strzeleckiego powinny sobie potrenować triatlon. Pomijając, że chyba chodziło o biathlon, w pełni rozumiemy dobry humor polityka – wszak posłom mobilizacja nie grozi."

Powszechna mobilizacja? – Co musisz wiedzieć.

( boungler.pl/2014/03/15/powszechna-mobilizacja-co-musisz-wiedziec/ )

"Sytuacja za wschodnią granicą wydaje się być coraz bardziej nieprzewidywalna, a możliwy konflikt zbrojny z dużym prawdopodobieństwem mógłby objąć również terytorium Polski. Choć zasadnicza służba wojskowa odeszła w niepamięć, a Polskie siły zbrojne skupiły się na armii zawodowej, możesz zostać powołany do służby wojskowej jeżeli mieścisz się w przedziale wiekowym 18-60 lat. Co więc powinieneś o niej wiedzieć?

Jak wygląda mobilizacja w praktyce?
Mobilizację w Polsce ogłasza prezydent kraju, a wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się już Wojskowa Komenda Uzupełnień, która to dostarczy Ci taką oto kartę mobilizacyjną.

 

Druga myśl jaka przychodzi do głowy to lokalizacja przydziału. W praktyce najczęściej mobilizacja ma charakter regionalny, czyli zgodnie z informacjami, które otrzymasz na karcie mobilizacyjnej – będziesz miał obowiązek stawić się do najbliższej jednostki (nie jest to oczywiście reguła).

Kto i w jakiej sytuacji może uniknąć poboru?
Jeżeli wojskowa komisja lekarska (a nie znajomy lekarz rodzinny) stwierdzi Twoją niezdolność do służby, wtedy teoretycznie wracasz do domu. Niestety nie jest to tak do końca, możesz nie być zdolny do służby ale wojskowa komisja z pewnością stworzy dla Ciebie przydział do określonej jednostki, z funkcją adekwatną do Twojego stopnia “niezdolności”. Z tzw. marszu do służby nie będą powołane osoby trwale uznane za niezdolne do wojaczki – co określa (np. dla starszych roczników) pieczątka w książeczce wojskowej.
Do walki na froncie nie będą powołani m.in.: posłowie, radni, senatorowie, policjanci, prokuratorzy, strażacy, funkcjonariusze straży granicznej, pracownicy straży więziennej jak również persony obejmujące kierownicze stanowiska państwowe i stanowiska niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa kraju.
Przydziału unikają również tatusiowie – samotnie wychowujący potomka do 16-tego roku życia jak i osoby opiekujące się (samotnie) ciężko chorym. Jeżeli jesteś obecnie w seminarium lub wstąpiłeś z powołania na drogę duszpasterską, przydział Cię obejmuje – jednak o nieco innym przeznaczeniu. Możesz dostać kwit do służby na przysłowiowym zapleczu, szpital, zaopatrzenie, itp.

A co jeżeli nie pójdę na żądanie?
Zapewne myślisz o wyjeździe za granicę? Niestawienie się do powszechnie ogłoszonej mobilizacji lub ucieczkę z jednostki reguluje Art. 339. pt. “Dezercja”. Znajdziesz w nim litanie obejmujące różne przypadki. W wielkim skrócie przedział karny zaczyna się od 3 mieszący nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Karze mogą być poddane osoby, które (nawet) spóźniły się na wyznaczony termin lub przebywają poza granicami kraju i nie głosiły się do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Mam pracę, spłacam kredyty, jako jedyny utrzymuję rodzinę – czy mam to po prostu rzucić?
Tak. Jeżeli obowiązuje Cię umowa na czas określony, lub znajduje się w niej zapis, na mocy którego strony mogą rozwiązać ją w dowolny momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jesteś na przegranej pozycji. W każdym innym przypadku szef – ma obowiązek zachować etat do czasu Twojego powrotu. Jak tylko trafisz w kamasze, Twoja rodzina (może) otrzymać wsparcie finansowe w postaci np. opłaty czynszu mieszkania czy też regularnego zasiłku w granicach minimalnego wynagrodzenia. Nie jest to jednak takie proste i wygodne. Zasiłek można łatwo stracić jeżeli pozostali członkowie rodziny również wykazują dochody przekraczające (w sumie) płacę minimalną. Z kredytami jest już gorzej. Wojsko ani myśli ich za Ciebie spłacać, a bank najprawdopodobniej będzie miał w nosie Twoje wojsko. Jeżeli nie zabezpieczyłeś się stosownym zapisem w umowie kredytowej, możesz stracić wszystko co aktualnie jest objęte kredytem.

A jeżeli w życiu nie trzymałem w ręce karabinu?
Niczego to nie zmienia. Mobilizacja to mobilizacja. Zapewne posiadasz umiejętności, które doskonale przydadzą się w różnych innych dziedzinach, co zapewne zostanie uwzględnione w przydziale.

Czy otrzymam wynagrodzenie za służbę?
Tak. Armia zadba nie tylko o Twoje podstawowe wyposażenie i racje żywnościowe na czas mobilizacji ale i kieszonkowe. Kwota jaką (możesz) otrzymać wynosić będzie 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu płatnego za każdy dzień służby. Wylicza się ją z aktualnie otrzymywanego przez Ciebie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej – z pewnym zastrzeżeniem.

(Art. 119a pkt. 3.) Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


Na koniec kilka ciekawostek, które w szczególności dotyczą Bounglerów.

Armia w dowolnym momencie może przejmować wszystkie ruchomości jak i nieruchomości wedle własnego uznania. Niezależnie czy będzie to doskonale wyposażona miejscówka, przydomowy bunkier czy też wypasiony offroad zakamuflowany pod plandeką w garażu. Mają prawo zająć każdy samochód, każdy budynek, każdy sprzęt, który uznają za niezbędny do prowadzonych działań. Podobne uprawnienia otrzymują władze wojewódzkie w zakresie przejmowania budynków o charakterze cywilnym. "

Źródła:
//mon.gov.pl/sily-zbrojne/
//www.arslege.pl/ustawa-o-powszechnym-obowiazku-obrony-rzeczypospolitej-polskiej/k473/s5772/
//pl.wikipedia.org/wiki/Karta_mobilizacyjna

§ 1. Żołnierz, który w celu trwałego uchylenia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania lub w takim celu poza nimi pozostaje,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się dezercji wspólnie z innymi żołnierzami lub zabierając broń,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Żołnierz, który w czasie dezercji ucieka za granicę albo przebywając za granicą uchyla się od powrotu do kraju,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Żołnierz, który czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1-3,
podlega karze aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.

KOMENTARZE

 • @
  Art. 339. Dezercja - odnosi się tylko i wyłącznie do żołnierzy którzy staja się nimi po złożeniu przysięgi. Bez przysięgi cywil nie jest żołnierzem
  Dla cywili są inne paragrafy.

  ....a tak całkiem na serio po co ten post?
 • po
  Co to....???smieszysz czy straszysz?
 • @
  1..jak technicznie skoszarować lemingi ???..."mission impossible" ????:)))
  2.. jeśli się nawet powiedzie, to jak walczyć, mając w armii samych komandosów z fejsbuka ??
  3..kto będzie odpowiedzialny za zmienianie pieluch na froncie ???

  ..można by kewestii mnożyć...:))pozdrawiam niepoprawnie
 • @Stara Baba 20:11:11
  I na takie pytanie czekałem :"....a tak całkiem na serio po co ten post?"

  1.Jak wygląda solidaryzm społeczny dla tych co pójdą narażać swoje życie w kontekście ich rodzin :
  rodzina je trawę i mieszka pod mostem .. kredyt " Wojsko ani myśli ich za Ciebie spłacać " bank najprawdopodobniej będzie miał w nosie Twoje wojsko" ."Jeżeli nie zabezpieczyłeś się stosownym zapisem w umowie kredytowej, możesz stracić wszystko co aktualnie jest objęte kredytem."
  "Bezpłatny urlop na froncie -wypłacany żołd – aktualnie maksymalna stawka wypłacana podczas ćwiczeń wynosi 150 zł, lepiej na nią nie licz. " - dla rodziny "zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia (...)jeśli zarobki członków rodziny, wobec których masz obowiązek utrzymania, nie przekroczą odpowiedniej kwoty. "
  I tu pytanie kto zechce zostać bohaterem , patriotą przy takich warunkach ?
  Jest zrozumiale ze jest to decyzja w imię przede wszystkim swojego interesu (życia swojego i rodziny , najbliższych ). Ale prawo w tym względnie nie możne dyskryminować Twoich najbliższych , gdy jednocześnie są to działania wobec ochrony wszystkich w kraju .
 • @Stara Baba 20:11:11
  2.Mamy potężna emigrację będących obywatelami Polski . Możemy wyszczególnić tych co są żołnierzami i tych co nie składali przysięgi a podlegają podczas mobilizacji obowiązku stawiennictwa do określonych punktów na terenie kraju.
  Problem pojawia się w momencie gdy karta mobilizacyjna kierowana jest na adres zamieszkania w Polsce.
  " Karze mogą być poddane osoby, które (nawet) spóźniły się na wyznaczony termin lub przebywają poza granicami kraju i nie głosiły się do polskich przedstawicielstw dyplomatycznych."
  Ciekaw jestem ilu prawo rządnych obywateli dokonało czynności "Wyjazd za granicę a obowiązek meldunkowy " ?
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  "Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca."
 • @Stara Baba 20:11:11
  3. Kwestia tych obywateli Polski co mogą podlegać Art. 339. Dezercja.
  Mieszka od dłuższego czasu przykładowo w Wielkiej Brytanii ma dobrze płatna prace i na utrzymaniu rodzinę . Nie zamierza zrezygnować ze swojego wygodnego trybu życia i olewa cale prawodawstwo związane z mobilizacją.
  "Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla „Rz”, tylko co piąty Polak poświęciłby życie lub zdrowie, gdyby potrzebowała tego Ojczyzna. Patriotyzm przestał być modny? "( http://www.fronda.pl/a/tylko-co-piaty-polak-oddalby-zycie-za-ojczyzne,34386.html ).
  Czy radzilibyście takiemu polakowi rezygnacje z polskiego obywatelstwa aby nie krepowało go prawodawstwo Konstytucji RP?
 • @Witkacy 22:50:22
  Tak na marginesie to mamy niezły bigos. Czy żołnierze LWP przysięgający
  miedzy innymi także "na wierność bratnią z Rosją" brani są pod uwagę czy jednak tylko współcześni z WP? No bo przecież żołnierze ci występując przeciw Rosji łamią żołnierską przysięgę! :-)))))))))))))))
 • @Witkacy 23:03:40
  Ja bym radził wszystkim to co miało się stać w ~1983 roku.
  Powyrzynali byśmy się wzajemnie na około 200~300 tys ofiar i byśmy
  mieli inny kraj niż dzisiaj. Jaruzelski swoim stanem wojennym do tego nie dopuścił. A szkoda. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w tym samym punkcie
  co w 1981 roku tylko że ludzi czynów już nie ma. Są starzy lub już odeszli
  a obce armie są upoważnione do tłumienia "buntu".
  (W 1980~1981 byłem jawnie przeciw Solidarności)
 • @Stara Baba 23:09:53
  Wzorem niedoścignionym jest Ryszard Kukliński . To jest autorytet i wyznacznik dla każdego Prawego Polaka .
  Ja nie mam wątpliwości .
  Obowiązkiem każdego żołnierza jest obrona własnej Polskiej Rodziny , jeśli jest inaczej jest to platyny morderca , najemnik , zbrodniarz .
  Historia żołnierzy wyklętych czy coś ci to mówi ?
 • @Witkacy 23:24:19
  To jest zdrajca panie @Witkacy.

  "Obowiązkiem każdego żołnierza jest obrona własnej Polskiej Rodziny" -
  no właśnie a co jeżeli to własny rzad jest tym niebezpieczeństwem?
  Czyż nie poprzez takie sugestie stara się wystawić Kuklińskiego na piedestał?
  A co jeżeli własny rząd swoim postępowaniem wysyła Polskie Rodziny
  na tułaczkę po świecie? W Polsce już nie ma rodziny więc po co głowa rodziny ma za Polskę ginąc?

  (To co ja myślę zachowam dla siebie, jednak dałem te kilka przykładów aby pokazać jaki w kraju panuje burdel)
 • @Stara Baba 23:33:52
  Jesteśmy rozbitym i podzielonym Narodem .To bolesna prawda .
  Toczy się wewnętrzna wojna domowa .
  Trwa nieustanie walko o uznanie autorytetów .
  Jesteśmy świadkami bezczelnego wyzysku i grabieży swoich bliźnich .
  Ale to wszystko umilknie przy zagrożeniu zewnętrznym .
  Każdy zda sobie sprawę ze należy walczyć o swoje dobra materialne i o życie ludzkie , najbliższych na których mu szczególnie zależny .
 • Tusk znalazł nowy sposób na tłumaczenie rządu!
  https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1.0-9/1898245_648049481929251_972474296_n.jpg
 • Ja wolałem iść na studia,
  więc nie mam przeszkolenia zasadniczego.

  Teraz wiem, że w czasie wojny, to tacy jak ja, będą robić za mięso armatnie :(
 • Aktualne państwo zwane RP jest państwem marionetkowym, o charakterze szkodliwym i okupacyjnym
  Jakiekolwiek mobilizacje wystawiane przez takie władze mogą doprowadzić do masowego bojkotu i myślę, że służby będą miały duży problem z znalezieniem więzień dla buntowników.
 • A jeżeli ktoś składał przysięgę na wierność Jaruzelskiemu....
  W "mojej" przysiędze nie było słowa o Polsce, tylko na wierność "sojuszom" z bratnią Armią Radziecką. Razem ze mną przysięgało 2564 innych nieszczęśników zabranych w kamasze i nikt nie odmówił jej składania. Na "mojej" książeczce wojskowej stoi jak byk Polska Rzeczpospolita Ludowa i orzeł nie ma korony. Ten co wysmażył rotę "mojej" przysięgi nie został osądzony jako zdrajca i zdegradowany, a wręcz przeciwnie, cieszy się dostatkiem i statusem dżentelmena. Czyli wszystko w porząsiu i wszelkie mobilizacje mogę sobie olać ciepłym moczem.Obserwując z jaką atencją Polska podchodzi do kombatantów cieszę się że zostanę zabity jako cywil, choć i to nie jest pewne, bo stać mnie na wyjazd do do ciepłych krajów.
 • @MrKuba65 16:01:49
  Wolność osobista człowieka polega na tym ze :może dokonać wyboru jakiego kol-wiek chce .
  Osobiście hołduje takim poglądom (https://worldfreemansociety.org/) .

  Są jednak zagadnienia podstawowe dla egzystencji human-a , utrzymania się jego przy życiu .To grupa ( rożnie pojmowana ) rodzina , miasto , społeczeństwo, naród , kraj ogólnie środowisko w którym istnieje i żyje , które może być sprzyjające lub prowadzić do niewoli a w końcu do destrukcji jednostki . I tu naturalnie pojmowane jest to że o lepsze warunki należny walczyć jak również przy perspektywie utraty dotychczasowych stawiać czynny opór zagrożeniu .
  Dlatego z niektórych wypowiedzi wynika często złe pojmowanie czym jest mobilizacja na wypadek wojny .
  To jest takiego rodzaju referendum nad obraniem swojego losu .
  Plebiscyt do którego zmusza konstytucja RP a wybór należny do człowieka . Zawsze można zrezygnować z obywatelstwa Polskiego tym samym rozwiązując umowę miedzy sobą a państwem Polskim (narzuconą silą i bez wyboru w momencie urodzenia) .
  http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszeksosnowski/PO/EDB/Temat_1.2.pdf
 • @Witkacy 17:03:31
  "Zawsze można zrezygnować z obywatelstwa Polskiego tym samym rozwiązując umowę miedzy sobą a państwem Polskim"

  Pan jest w błędzie i wychodzi ze złego założenia. To Państwo Polskie jest stworzone dla mieszkańca a nie mieszkaniec tej strefy wśród granicznej dla państwa. Jeżeli struktury i polityka naszego państwa nie spełniają konstytucyjnych oczekiwań należy struktury tego państwa doprowadzić do "porządku konstytucyjnego".
  Proszę pamiętać ze według konstytucji rzad naszego państwa ma obowiązek egzekwować wole narodu a nie iść przeciw niemu w swoim ("uczestników rządu") własnym kierunku. Kiedyś prosiłem @Wojtasa aby rozwinął swoja myśl czym się różni konstytucja USA od polskiej. Szkoda ze nie przedstawił gdyż różni się zasadniczo.
 • @Stara Baba 17:46:14
  Artykuł 15
  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
  z roku 1948 stanowi:
  „Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Nie wolno nikogo pozbawiać samowolnie obywatelstwa ani nikomu odmawiać prawa do zmiany obywatelstwa.”

  Obywatelstwo zostało także zdefiniowane przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako:
  „polityczna i prawna więź, która łączy daną osobę z określonym Państwem i wiąże ją z nim więzami lojalności i wierności, uprawniając ją do ochrony dyplomatycznej ze strony tego Państwa” (Castillo-Petruzzi i in. przeciwko Peru, orzeczenie z maja 1999 r.,
  IACHR [ser.C] Nr 52 1999

  http://www.ipu.org/PDF/publications/nationality_po.pdf
 • @Witkacy 20:36:43
  Panie @Witkacy, przestanie Pan czytać te bzdety. Prawa są dla strony silniejszej lub zwycięskiej. Najbardziej boli gdy człowiek obudzi się ze snu złudzeń.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY